FOX - Tech Center - FAQ

 
Devinci.jpg
 

HEEFT FIETSVERING ONDERHOUD NODIG ?

Onderhoud is absoluut noodzakelijk voor je fietsvering, zo rijd je altijd met een voorvork  of achterdemper in topconditie en ben je verzekerd van een lange levensduur.

Best kan je het vergelijken met het onderhoud van je wagen, we raden voor iedereen minstens één onderhoud per jaar aan (ook al ben je geen marathonrijder).

Wel is het belangrijk dat je vering ten laatste na 1 jaar geserviced wordt om aanspraak te kunnen maken op garantie tijdens het tweede jaar.

Voor de intensieve mountainbikers stellen we nog een tussentijds onderhoud voor (je vind hierover meer uitleg bij de rubriek  waar we de verschillende onderhouden behandelen).

 

HOELANG GENIET IK GARANTIE OP MIJN FOX VERING ?

Alle FOX veringen genieten 2 jaar garantie op fabricagefouten.

Wel is het belangrijk dat je vering ten laatste na 1 jaar geserviced wordt om aanspraak te kunnen maken op garantie tijdens het tweede jaar.

Stofkappen worden aanzien als slijtageonderdeel en genieten 90 dagen garantie, al zullen ze bij correcte behandeling geen lekkages veroorzaken binnen de periode van 1 jaar (met een correcte behandeling bedoelen we het regelmatig schoonmaken van je vork, meer uitleg hierover  vind je bij: WAT KAN IK ZELF DOEN OM MIJN VERING IN TOPCONDITIE TE HOUDEN).

 

KAN IK HET ONDERHOUD VAN MIJN FOX VOORVORK OF FOX DEMPER ZELF UITVOEREN ?

Het correct uitvoeren van een onderhoud op FOX vering is specialistenwerk.

Het is voor ons onmogelijk te bepalen wie hierin zal slagen en wie niet.

Wetende dat de kosten voor de  herstelling van een beschadiging ten gevolge van een foutief uitgevoerd onderhoud (of beschadiging aangebracht tijdens het onderhoud) vaak hoger oplopen dan de prijs van het onderhoud  en dat voor elk model FOX vork of FOX demper specifieke gereedschappen nodig zijn, kunnen we concluderen dat het in de meeste gevallen verstandig is om dit werk over te laten aan de hiervoor opgeleide specialisten.

 

WAT KAN IK ZELF DOEN OM MIJN FOX VERING IN TOPCONDITIE TE HOUDEN ?

De allergrootste vijand van je FOX vering zijn zandkorrels en water. Wanneer er zandkorrels  tussen de bewegende onderdelen terechtkomen zullen deze werken zoals schuurpapier en onherstelbare schade aanrichten.

Daarom is het belangrijk je FOX vering na elke rit schoon te maken met een sponsje of zachte doek en een beetje water en dit zonder harde waterstraal (om water in je smeerolie te vermijden wat de smeereigenschappen sterk zal doen afnemen). Hogedrukreinigers en tuinslang worden zeer sterk afgeraden.

De body van je demper en de binnenpoten van je vork worden automatisch gesmeerd tijdens het in- en uitveren van je vering  zodat extra smeermiddelen aanbrengen zinloos is en zelfs extra stof zal aantrekken welke  in je smeerolie terecht kan komen.


En vergeet natuurlijk niet je vering op de juiste druk af te stellen (meer uitleg hierover vind je bij: HOEVEEL DRUK PLAATS IK OP MIJN FOX VORK OF DEMPER ?) en één maal per jaar service te laten uitvoeren op je vork of demper ! 

 

HOEVEEL DRUK PLAATS IK IN MIJN FOX VOORVORK ?

De vereiste druk in je voorvork is afhankelijk van je gewicht. 

Betreffende de Fox voorvorken modeljaar 2014 en 2015 vind je op de site van FOX  per type vork een manual (handleiding )met daarin  een tabel met de voorgeschreven druk per gewichtsklasse .                                  
Via deze link kan je op zoek naar de manual van jouw vork.

OPGELET: FOX Talas vorken vanaf bouwjaar 2014 hebben een kleinere luchtzuiger en werken met veel meer druk dan een FOX FLOAT vork , opletten dat je de FLOAT en TALAS vorken niet door elkaar haalt.

Betreffende FOX 32 mm vorken van modeljaar 2013 en ouder gebruiken we de regel: 1PSI / Kg   (vb: rijder van 80 kg plaatst 80 psi in zijn voorvork).

Voor vorken met een grotere veerweg (+ 120 mm) of 34mm/36mm/40mm fox vorken is de vereiste druk net iets lager en kan je je voorvork best afstellen met 15% tot 20% SAG. Meer uitleg hierover vind je bij: WAT BEDOELT MEN MET 15% SAG.

LET OP: Maximum druk = 110 PSI, gelieve deze niet te overschrijden. Met uitzondering van de Talas vorken vanaf model 2014 dewelke met hogere druk werken !

 

HOEVEEL DRUK PLAATS IK IN MIJN FOX ACHTERDEMPER ?

De vereiste druk in je achterdemper is afhankelijk van je gewicht en de hefboomwerking van je achterbrug.

Aangezien deze hefboomwerking afhankelijk is van het gebruikte linkage systeem en sterk kan verschillen van fiets tot fiets , bestaan er hiervoor geen tabellen waar je de vereiste druk kan aflezen per type demper en per gewichtsklasse.

Een aantal fabrikanten hebben deze tabellen wel opgesteld , dewelke dan enkel geldig zijn voor het voorgeschreven model MTB.

Wanneer je geen tabel ter beschikking hebt , plaats je de juiste luchtdruk zodat je een SAG bekomt van 15% tot 20%. Meer uitleg hierover vind je bij: WAT BEDOELT MEN MET 15% SAG.

OPGELET: Er bestaan FOX dempers dewelke ontwikkeld werden exclusief voor 1 fietsmerk. In dit geval is het belangrijk de handleiding van de fietsfabrikant te raadplegen en de voorgeschreven procedure naukeurig te volgen. (vb: FOX DYAD van Cannondale, FOX Float CTD  Nude 3 van Scott, FOX/Specialized Auto-Sag, …).

LET OP:  Maximum druk = 300 PSI, gelieve deze niet te overschrijden.

 

WAT BEDOELT MEN MET 15% SAG

SAG is een term die aangeeft hoeveel de vering (in open stand of positie descend van je vering )  inzakt wanneer de rijder plaats neemt op zijn fiets, handen op het stuur en voeten op de pedalen (je vraagt aan een collega mountainbiker je fiets in evenwicht te houden of maakt gebruik van een muurtje om lichtjes tegen te leunen).

Nadat je plaats hebt genomen op je fiets, laat je je vering enkele keren inveren en vervolgens plaats je de O-ring tegen de luchtkamer van je achterdemper of tegen je linker stofkap van je voorvork. De Sag Setting O-ring bevindt zich op de body van je achterdemper of op de linker binnenpoot van je voorvork.

Vervolgens stap je voorzichtig van je fiets zonder je vering verder in te veren en meet je de afstand tussen de O-ring en je luchtkamer (achterdemper) of de O-ring en je linker stofkap (voorvork).

Deze mag 15% tot 20% bedragen van je totale veerweg. (vb: bij een voorvork met een veerweg van 100 mm mag de SAG tussen de 15mm en 20mm bedragen).

Te weinig SAG: te veel druk in je vering > druk verlagen
Te veel SAG: te weinig druk in je vering > druk verhogen

 

BIJ ELKE CONTROLE HEEFT MIJN FOX VERING 5 tot 10 PSI VERLOREN, HEEFT DEZE EEN LUCHTLEK ?

Neen ,vermoedelijk is er niets aan de hand.

Telkens je je pomp aansluit op je vering, wordt het slangetje van je pomp gevuld met de lucht uit je voorvork of achterdemper waardoor de druk in je vering lichtjes daalt. Hoe vaker je dit gaat testen, hoe meer druk je zal verliezen.

Bij het afkoppelen van je pomp hoor je het bekende pssssst geluid, dit is de lucht die uit het slangetje ontsnapt, maar heeft totaal geen invloed op de druk in je vering.

 

MIJN VORK POMPT WANNEER IK RECHT STA OP DE TRAPPERS ,TIJDENS EEN SPRINTJE OF BIJ HET KLIMMEN, VERLIES IK HIERDOOR VEEL ENERGIE ?

Het antwoord is duidelijk, NEE we verklaren het als volgt: Het pompen van je vork is een rechtstreeks gevolg van vertikale krachten die jijzelf op je stuur uitoefend tijdens het fietsen.

Deze krachten kosten je energie, verloren energie aangezien je hiermee niet sneller gaat rijden. 

Stel dat je met een vaste vork, exact op dezefde wijze gaat bewegen op je fiets, je vork kan nu niet pompen, wel lijkt het erop of we ons stuur trachten te plooien.

M.a.w. we oefenen dezelfde krachten uit op ons stuur, hebben hierdoor hetzelfde energieverlies, alleen merken we het nu minder. 

Het energieverlies ten gevolge van het pompen van je vork is misschien wel het allergrootste misverstand in het mountainbikegebeuren onder vele rijders.

 

WANNEER IK MIJN POMP LOSKOPPEL VAN MIJN VOORVORK OF ACHTERDEMPER KOMT ER BEETJE OLIE UIT HET VENTIELTJE, IS DAT EEN OLIELEK ?

Neen, dit is volledig normaal.

In de luchtkamer bevindt zich een dikke olie (FOX FLOAT FLUID) voor onder andere de smering van je luchtzuiger, door de druk in je vering komt er een kleine hoeveelheid vrij tijdens het afstellen van je vering.

De hoeveelheid vrijgekomen olie is echter zo gering, dat je je daarover geen zorgen hoeft te maken. 

 

IK DENK DAT MIJN VORK SPELING HEEFT TUSSEN DE BINNEN EN DE BUITENPOTEN… WAT MOET IK ONDERNEMEN ?

Eerst en vooral moet je weten dat je dit niet kan testen in stilstand, een voelbare speling in stilstand wil niet zeggen dat er een probleem is met je vork.

Tussen de geleide bussen van je onderbenen en je binnenpoten hoort er een kleine ruimte vrij te zijn, deze ruimte zal tijdens het rijden worden opgevuld met olie zodat je binnenpoten optimaal gesmeerd worden (en een minimale wrijvingsweerstand als resultaat).

Wanneer je tijdens het remmen merkt  dat je vork klappert, dan is er vermoedelijk teveel speling tussen je binnen en buitenpoten.

In dit geval dient je vork verzonden te worden naar Sabma zodat je vork bij ons in de werkplaats kan worden nagekeken en hersteld indien vereist. 

 

KAN IK MIJN VERING LATEN HERSTELLEN ZONDER DAT ER OOK EEN ONDERHOUD UITGEVOERD ZAL WORDEN ?

Het al dan niet samengaan van een onderhoud met een herstelling, is afhankelijk van welke herstelling aan je FOX vering dient uitgevoerd te worden en van de algemene staat van je vering ?

In de meeste gevallen moet je vering gedemonteerd worden om een herstelling te kunnen uitvoeren en zal er dan ook een onderhoud uitgevoerd en  aangerekend worden.

Het is altijd ons doel een vering af te leveren in topconditie en we zijn van oordeel dat het uitvoeren van een kleine herstelling op een verwaarloosde vering zonder het uitvoeren van een onderhoud niet samengaat met onze filosofie.

Wanneer het laatste onderhoud van je vering maximum 6 maanden voordien werd uitgevoerd door Sabma en de klant geen schuld treft aan de opgelopen schade, zullen we enkel de kosten van de herstelling aanrekenen. 

We willen hier toch een kanttekening bij maken, een goed onderhouden FOX-vering zal zelden gebreken vertonen en nood hebben aan een herstelling.